آیا گذاشتن کیسه بر روی آلت برای سلسِ ادرار از ممنوعات احرام است؟

سوال : 11013

21/05/2023

کار شخصی که دچار سلس البول (نشت بی‌ارادهٔ ادرار) است و بر روی آلت خود چیزی - مانند کیسه - می‌گذارد تا نجاست پخش نشود چه حکمی دارد؟ آیا این از ممنوعات احرام است؟

متن پاسخ

این سؤال را برای شیخمان محمد بن صالح العثیمین عرضه کردیم، ایشان - رحمه الله - این را از ممنوعات احرام ندانستند.

والله اعلم.

منبع:  

شیخ محمد بن صالح العثیمین