سعی بین صفا و مروه بدون وضو

سوال : 13369

25/05/2023

هنگام سعی میان صفا و مروه وضوی من باطل شد و نتوانستم برای تجدید وضو بیرون بروم و این برای من در طواف وداع هم رخ داد.

طواف و سعی من در حال بی‌ضویی چه حکمی دارد؟ جزاکم الله خیرا.

متن پاسخ

سعی بین صفا و مروهٔ شما صحیح است اگرچه بدون طهارت بوده زیرا داشتن طهارت در سعی شرط نیست اما طواف وداع شما صحیح نیست؛ زیرا یکی از شروط طواف، داشتن وضو است و شما اگر هنوز در مکه هستید باید طواف را اعاده کنید و اگر به سرزمین خودتان برگشته‌اید باید یک قربانی انجام دهید که در مکه برای فقرا [در آنجا] ذبح شود.

وبالله التوفیق وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.

منبع:  

کمیسیون دائم پژوهش‌های علمی و فتوا (فتاوی اللجنة الدائمة: ۱۱/۲۶۵)