حکم استفاده از فناوری الیبانا (elleebana) برای پرپشت کردن موی مژه

سوال : 326900

20/12/2020

حکم استفاده از الیبانا چیست؟ این موادی است که برای پرپشت شدن مُژه استفاده می‌شود و مدتی بر روی مژه باقی می‌ماند. اینترنت پر است از تبلیغات این ماده و روش استفاده و ماهیت آن. آیا استفاده از آن در حکم وصل مو وارد نمی‌شود؟

متن پاسخ

استفاده از این فناوری اگر برای چشم زیانی نداشته باشد اشکالی ندارد؛ زیرا اصل در اشیا این است که مباح است.

این فناوری ربطی به وصل مو ندارد؛ زیرا این فناوری بر پایهٔ رنگ کردن مژه و حالت دادن آن با استفاده از محلول‌ها و ابزار خاصی استوار است نه وصل کردن مو به مویی دیگر یا اضافه کردن موی خارجی.

حال اگر این کار برای چشمان مضر باشد حرام خواهد بود زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «لا ضرر و لا ضِرار» (نه زیان بزنید و نه زیان برسانید) به روایت احمد (۲۸۶۵) و ابن ماجه (۲۳۴۱) و آلبانی در «صحیح ابن ماجه» آن را صحیح دانسته است.

والله اعلم.

منبع:  

سایت اسلام سوال و جواب