دیدن لکه‌های تیره پیش از حیض

سوال : 37840

09/03/2023

من از آی یو دی برای منع بارداری استفاده می‌کنم، برای همین سه روز پیش از خروج خون پریود، نوعی تیرگی و کدورت دیده می‌شود. آیا این روزه را باطل می‌کند و باید قضایش را به جا بیاورم؟

متن پاسخ

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «اگر این لکه‌های تیره از مقدمات حیض باشد، خود نیز حیض به شمار می‌آید و این را می‌توان از درد و دل پیچه‌ای دانست که برای زن در هنگام پریود پیش می‌آید، اما لکه‌های تیره اگر پس از حیض باشد منتظر می‌ماند تا آن تیرگی کاملا برطرف شود زیرا تیرگی متصل به حیض، حیض به شمار می‌آید، به دلیل سخن عایشه ـ رضی الله عنها ـ که فرمودند: عجله نکنید تا آنکه مایع سفید را ببینید» (رسالة الدماء الطبیعیة: ۵۹).

بر این اساس، اگر برایتان آشکار شود که این تیرگی از مقدمات پریود است، خود نیز حیض است و در نتیجه باید نماز و روزه را ترک کنید و روزه را پس از پاک شدن قضا کنید.

والله اعلم.

منبع:  

سایت اسلام سوال و جواب