حکم رنگ کردن مژه‌ها با رنگ سیاه

سوال : 148664

28/10/2022

آیا برای زن جایز است که با استفاده از نوعی رنگ خاص و غیر مضر مژهٔ خود را به نیت زیباتر شدن برای شوهرش رنگ کند؟ (این رنگ ریمل نیست بله نوعی رنگ است که برای چند هفته‌ می‌ماند). و در صورتی که جایز است حکم رنگ کردن موی مژه با رنگ سیاه چیست؟ آیا این هم مانند رنگ کردن موی سر با رنگ سیاه حرام است؟ و جزاکم الله خیرا.

متن پاسخ

رنگ کردن مژه‌ها با سرمه یا ریمل یا دیگر انواع رنگ اگر خالی از ضرر باشد و زن با این آرایش در برابر مردان نامحرم ظاهر نشود اشکالی ندارد. به نظر مانعی از رنگ کردن مژه با رنگ سیاه نباشد زیرا اصل بر اباحه است و همینطور به دلیل نزدیکی و شباهت آن به سرمه که قیاس آن با سرمهٔ چشم از قیاس آن با موی سر نزدیکتر است.

و اگر رنگ کردن مژه‌ها باعث نرسیدن آب وضو به مژه‌ها شود باید پیش از وضو برداشته شود.

باید از خالی بودن این رنگ‌ها از هرگونه آثار مضر مطمئن شد چون برخی از انواع آن باعث التهاب پلک‌ها و ریزش مژه‌ها می‌شود و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «نه [به خود] زیان بزنید و نه [به دیگران] زیان برسانید» به روایت احمد (۲۸۶۵) و ابن ماجه (۲۳۴۱) و آلبانی در صحیح ابن ماجه آن را صحیح دانسته است.

والله اعلم.

منبع:  

سایت اسلام سوال و جواب