about

İslam Soru-Cevap Sitesi

İslam Soru-Cevap Sitesi

Vizyon:

İslam ile ilgili ansiklopedik bilgiler

Misyon:

İslam Soru-Cevap Sitesi; davet, ilim ve eğitim sitesi olup sağlam kaynaklara dayalı, yeterli ve kolay bir şekilde bilimsel cevapları ve istişareleri sunmayı amaçlamaktadır. Bu cevaplar Şeyh Muhammed Salih El Muneccid tarafından denetlenmektedir.

Sitemiz, Müslüman ve gayri Müslimlerden gelen şer’i, psikolojik veya sosyal konularla ilgili sorulara cevap vermekten memnuniyet duyar.

Sitenin Amaçları:

1-İslam’a davet etmek ve İslam’ı yaymak.

2- Şer’i ilimleri yaymak ve Müslümanların arasından cehaleti kaldırmak.

3- Kaynaklara dayanan şer’i cevapları vermek suretiyle insanların ihtiyaçlarını karşılamak.

4- İslam hakkındaki şüphelere cevap vermek.

5- Şer’i, psikolojik veya sosyal konularda bilimsel istişareler vererek insanlara yaşam alanında doğru yönlendirmek.

Sitenin Menheci:

Sitemiz, Ehli sünnet ve cemaat akidesine bağlı kalarak, Salih selefe uyarak faaliyet göstermektedir. Cevapların kesinlikle Kur’an ve sahih hadislerden olmasına dikkat eder, ayrıca dört mezhep imamı; Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel gibi geçmiş ve çağdaş büyük alimlerin sözlerine yer vermektedir.  Ayrıca Fıkıh komiteleri, farklı şer’i alanlarında uzmanlığı olan ve araştırma yapan ilim talebelerin görüşlerine de yer verilmektedir.

Sitemiz, kısır döngü tartışmalara, küfürlü ve faydasız konulara girmekten sakınır.

Allah’tan doğru yolda sebat, işlerimizde azimet umar; Allah’ın razı olup sevdiğine muvaffak olmamızı dileriz.

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android