İndir
0 / 0
1281229/05/2007

Allah’ın şeriatı ile hükmetmeyen bir başkan seçilir mi?

Soru: 103040

İslam beldesinde Allah’ın şeriatını uygulamayacak bir başkan seçilir mi? Seçilmemesi halinde bazı durumlarda tutuklamalara kadar götürecek sıkıştırmalar olacağını hatırlatmakta yarar var.

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Bütün övgüler
Allah’adır.

Mü’minler
Allah’tan daha güzel hüküm verenin olmadığına inanırlar.
Allah’ın hükmüne karşı gelen her hüküm cahili hükümdür. Allah
şöyle buyurmaktadır: “Yoksa yahudiler (İslâm öncesi) cahiliye idaresini mi istiyorlar?
İkna olan topluma göre, Allah ‘tan daha güzel hüküm koyan kim var!?”
(el-Maideh, 50) Allah, Allah’a ve resullerine indirdiklerine iman
iddiasının yanında başkalarına gidip muhakeme
olmanın ilginç bir durum olduğunu ve ilginç
karşılanmasını hak ettiğini belirtti. Ayette: “Sana
indirilene ve senden önce indirilenlere inanıp tasdik ettiklerini
iddia edenleri (münafıkları) görmedin mi? Tâğuta
(İslam’dan başka kurum, kişi ve sistemlere) inanmamaları
kendilerine emrolunduğu halde, Tâğut’un önünde
muhakemeleşmek istiyorlar. Hâlbuki şeytan, onları büsbütün
saptırmak istiyor.” (En-Nisâ, 60)

eş-Şenqıti-rahimehu
Allah- şunu belirtti: Allah azze ve celle Allah’ın şeriatı
dışında muhakemeleşmek isteyenlerin mü’min olma
iddiası ilginç bir durumdur. Bununla birlikte iman iddialarının
yanında tağutun yönetme iradesine başvurmak yalanda
mübalağa yapmaya girer ki bu da ilginçtir.” Bitti.

Allah kendi zatına yemin
ederek Peygamberin-sallallahu aleyhi ve selem- bütün işlerde verdiği
hükme inanmadıkça iman etmiş olamaz. Neye karar vermişse o
İslam’dır, zahir de olsa batin de olsa ona boyun eğmek
farzdır. Ayette: “Hayır, Rabb’ine andolsun ki aralarında
çıkan anlaşmazlıkta seni hakem kılıp sonra da
verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı ve nefret
duymaksızın (ona) tam manasıyla teslim olup uygulamadıkça
iman etmiş olmazlar.” (en-Nisâ,65)

Allah, çekişme
durumlarını kendisine götürmemizi emrederken bunu imanın
şartı saydı. Allah’ın şeriat olarak vermediği
durumlar dışında muhakemenin imanı
doğrulamayacağını belirtti.

Ayette: “(Baksanıza) ey iman
(edip tasdik) edenler! Allah ‘a itaat edin. Peygamber’e ve sizden olan
ulû’l-emre (Allah ’a ve Peygamber’e itaat eden idarecilere) de itaat edin.
Eğer din hususunda anlaşmazlığa düşerseniz; Allah ‘a
ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ‘a ve Resûl’e götürün
(onların emir ve yasaklarına göre halledin); bu hem
hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.”
(en-Nisâ,59)

İbn-i Kesir, Allah’ın “
eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız” sözünü
çekişme anında Kitab ve Sünnete muhakemeleşmek için götürmeyen
ve onu kabul etmeyen kimsenin ne Allah’a ne de ahiret gününe iman
ettiğinin delili değildir, demektedir.” Bitti.

Buna göre, Allah’ın
şer’i dışında yönetmek isteyen birini seçmek
haramdır. Çünkü bu harama razılık ve ona yardım
söz konusudur. Ancak Müslüman sandığa gitmeye seçmek için
zorlanırsa gidebilir ve bu başkanı reddeder veya -yapabilirse-oyunu
geçersiz kılar. Yapamazsa da kendisine zarar gelmesinden korktuğu
için seçime katılır. Burada da Allah’ın şu emrinde
olduğu gibi herhangi bir beis yoktur: “ancak kim zorlanırsa ve kalbi
imanla mutmain ise müstesnadır..” (en-Nahl, 106) Allah
Peygamberi-sallallahu aleyhi ve selem- şunu buyurdu: “Allah, ümmetimden
hatanın, unutmanın ve zorla bir işi yapmanın
getireceği günahları kaldırmıştır.” İbn-i
Maceh (2045) rivayet etti.elbani ise sahih İbn-i Maceh’de sahih
olduğunu belirtti.

Allah her şeyi en iyi
bilendir.

Kaynak

İslam Soru-Cevap Sitesi

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android
at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android