İndir
0 / 0
1995408/03/2001

Cuma gününde Kehf Suresi okuma vakti

Soru: 10700

Sünnete göre Cuma gününde Kehf suresini okumanın doğru vakti ne zamandır? Sabah namazından sonra Cuma namazına kadar sürede mi okunur? Yoksa günün her hangi bir vaktinde okunabilir mi? Cuma gününde âli İmran suresi okumak sünnet mi?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Cuma gününde Kehf suresi okumanın fazileti:

Cuma günü ve gecesinde Kehf suresi okumanın faziletiyle ilgili bir çok hadis rivayet edilmiştir. Bazıları şöyledir:

1-Ebu Said el Hudri şöyle dedi: “ Her kim Cuma gecesinde Kehf suresini okursa, kendisiyle Ka’be arasında ona bir nur parlar” (Daremi 3407, Elbani sahih demiştir)

2- “Her kim Cuma gününde Kehf suresini okursa, iki Cuma arasında ona bir nur parlar” (el Hakim 2/399, Beyhaki 3/249, İbn Hacer Hasen dedi, Feydulkadir 6/198, Elbani sahih demiştir)

3- İbn Ömer Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: " Her kim Cuma gecesi Kehf suresini okursa; Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur." 

Cuma gününde Kehf suresi okumanın vakti:

Kehf suresi, Cuma gecesi okunduğu gibi Cuma gününde de okunabilir. Okuma vakti, Perşembe günü güneşin batışından itibaren başlar Cuma günü güneşin batışına kadar devam eder.

İmam Şafii’nin söylediği gibi hem Cuma günü hem de gecesinde okumak menduptur. (Feydulkadir 6/198)

Cuma gününde âli İmran okumak sünnet mi?

Âli İmran suresinin Cuma gününde okunmasıyla alakalı sahih hadis bulunmamaktadır. Tüm rivayet edilen hadisler ya çok zayıf veya mevzu hadislerdir.

Bu konuda şöyle bir hadis rivayet edilmiştir:

İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim Cuma gününde Âli İmran’ın geçtiği sureyi okursa, güneş batıncaya kadar Allah ve Melekleri ona salat getirirler” (Tabarani el Mucem el Evsat 6/191, el Kebir 11/48)

Fakat bu hadis çok zayıf veya mevzudur. İbn Hacer, çok zayıf olduğunu söylemiştir. Elbani Zayıf el Cami 5759 nolu hadiste mevzu olduğunu açıklamıştır.

Başka bir rivayette şöyle geçmektedir:

“Her kim Cuma gecesinde Bakar ve âli İmran surelerini okursa Yer ile yedinci gökyüzü arası gibi sevap kazanır”.

El Menavi, bunun çok zayıf olduğunu açıklamıştır. (Feydulkadir 6/199)

Daha detaylı bilgi için Cuma günü sünnet ve adabı konulu soruya bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak

Şeyh Muhammed Salih El Muneccid

answer

İlgili konular

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android