İndir
0 / 0
157627/03/2008

Peş Peşe Gebeliği Engellemek İçin Kırk Gün Öncesi Düşük Yaptırmak

Soru: 115954

Çocuğunu henüz emziren bir kadın, ikinci veya üçüncü haftasında hamile olduğunu anlar. Bu durumda her iki çocuğun da zarar göreceği endişesiyle düşük yaptırabilir mi?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Fıkıh alimleri, kırkından önce düşük yapılması hususunda farklı görüş bildirmiştir. Hanefi, Şafii ve bazı Hambelilere göre düşük yapmak caizdir.  

İbn el Humam, Feth el Kadir 3/401’de şöyle demiştir: “Gebelikten sonra düşük yapmak caiz mi? Cevap: Yaratılış evresine geçmediği müddetçe caizdir. Başka yerde yaratılış 120 günde tamamlandığını söylemişlerdir. Ancak “yaratılış tamamlanması”ndan maksat ruhun üflenmesidir. Aksi takdirde bu süreyi esas almak yanlış olur. Bilindiği üzere yaratılış 120 günden önce tamamlanmaktadır.

El Ramli, Nihayet el Muhtac 8/443’de şöyle demiştir: Tercihli görüşe göre ruhun üflenmesinden sonra kesinlikle düşük yapılması haramdır. Fakat öncesi caizdir.

Haşiyet el Kalyubi 4/160 şöyle demiştir: Ğazali dışında, ruh üflenmesi öncesi bir ilaçla olsa bile düşük yapmak alimlere göre caiz olduğu sonrası ise haram olduğu bildirilmiştir.

El Merdavi Rahimehullah, (el İnsaf 1/386 ) şöyle dedi: “Bir ilaç alarak spermi düşürmek caizdir.”

İbn Recep el Hanbeli, (Camil el Ulum ve el Hikem): Rufaa bin Rafi şöyle dedi: Bir gün Ömer, Ali, Zübeyir, Sa’d ve sahabelerden bir gurupla birlikte oturuyorduk. Gebeliğin engellenmesi konusunda konuşuyorlardı. Bir adam: Bu durum, küçük bir gömmedir dedi. Ali Radiyallahu anhu: Hayır gömme olabilmesi için yedi aşamadan geçmesi gerekir: Topraktan bir sülale, sonra sperm olur, sonra pıhtı olur, sonra embriyo olur, sonra kemik, sonra et parçası olur, daha sonra farklı bir yaratılış olur. Ömer Radiyallahu anhu: Doğru söyledin!. Allah senin ömrünü uzatsın. (Dar Kutni, el Mutelef ve el Muhtelef)

İbn Recep: Çocuk pıhtılaşmış kana dönüşünce düşük yapmak caiz değildir.

Maliki mezhebine göre ayrıca bazı Şafiiler, bazı Hanefiler ve bazı Hanbelilerin görüşüne göre; düşük yapmak kesinlikle caiz değildir.

El Derderir, Şerh el Kebir 2/266 ‘de şöyle demiştir: Rahmin içine giren meniyi kırk gün öncesi çıkarmak caiz değildir. Kırk gün sonrasında ise icma olarak haramdır.

Bazı alimler düşük yapmanın caiz olduğunu bir takım mazeretlere bağlamış olup detaylar için El Mevsua el Fıkhiyye el Kuveytiye 2/57 ‘ye bakınız.

Bu hususta Fıkıh Alimleri Komitesinin vardığı karar şu şekildedir:

1-Hamileliliğin tüm aşamalarında düşük yapmak caiz olmayıp ancak çok dar sınırlar içinde ve şeri mazeret oluştuğunda caiz olur.

2-Şayet hamilelik ilk aşamasında yani ilk kırk gün içindeyse ve düşük yapmanın şeri olarak bir yarar sağlanacak veya bir zararı bertaraf edilecekse düşük yapmak caizdir. Ancak çocuk terbiyesinin meşakkati, geçim ve eğitim masraflarından endişe etmek veya gelecekleri hususunda endişe edip var olan çocuklarla yetinmek düşüncesiyle düşük yapmak; caiz değildir. (el Fetava el Camie 3/1055)

Hamilelik kırk günü aşarsa düşük yapmak haramdır. Çünkü kırk günden sonra insanın yaratılışı olan ilk aşaması başlamış olmuştur. Bu aşamaya gelen bir çocuğu düşürmek caiz değildir. Fakat güvenilir bir tıbbi heyet, gebeliğin devam etmesi durumunda annesinin hayatına tehlikeye gireceğine dair bir kanaata varırsa  bu durumda düşük yapılabilir.

Görünen o ki; peş peşe gebelik, şayet anneye veya süt emen çocuğa zarar verecekse düşük yapmakta sakınca yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak

İslam Soru-Cevap Sitesi

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android
at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android