İndir
0 / 0

Az Miktarda Suyun İçine Necaset Düşer Fakat Özelliğini Değiştirmezse Necis Olur Mu?

Soru: 224923

İzini göremediğim şekilde suya necaset düşerse bu suyla taharet alabilir miyim?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Birincisi:

Suya düşen necasetin üç durumu mevcuttur:

1- Necaset; düştüğü suyun renk, tat ve koku olmak üzere suyun bir özelliğini değiştirir. Bu durumda su az veya çok olsa da necis olur. İbn el Munzir şöyle dedi: Az veya çok suya necaset düşer ve suyun tat, renk veya kokusunu değiştirirse ilim ehlinin icmasına göre necistir. Bu suyla abdest veya gusül alınmaz. (el Evsat 1/260)

2- Az miktarda bir suya özelliğini değiştirmeyecek şekilde bir damla kan veya idrar düşerse ancak bir özelliğini değiştirmezse bu durumda su necis olur mu?

Cevap: Alimlerin tercihli görüşüne göre bu su az veya çok olursa özelliklerinden biri değişmedikçe necis hükmü verilmez. Maliki, Hanbeli’nin bir görüşü, İbn Teymiye’nin tercihi ve öğrencisi İbn Kayyım ve muasır alimler; İbn Baz, İbn Useymin ve Daimî Fetva Kurulu alimlerin görüşleri bu yöndedir. Daha detaylı bilgi için “el Zehira, el Karafi 1/172- el Muğni, İbn Kudame 3/39- Mecmu el Fetava, Şeyhulislam 21/32- el Şerhul Mumti 1/41”

Bu görüşe, Ebu Said el Hudri r.a’dan rivayet edilen hadisle delil getirmişlerdir: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e: Ey Allah’ın Rasulü! Budaa kuyusundan abdest alalım mı? Oysa bu kuyuya adet kanının temizlendiği kumaş parçaları, köpek leşleri ve bozuk şeyler atılır? Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Su tahirdir/temizdir onu hiçbir şey necis yapmaz.” (Ebu Davud 66, Tirmizi 66, Nesai 326; İmam Ahmed, Yahya bin Main, Tirmizi, Nevevi, İbn el Mulakkan ve İbn Hacer bu hadise sahih demişlerdir. (el Mecmu 1/82, el Bedrulmunir 1/381)

Bu hadis gereğince alimlerin icmasına göre su, ancak bir özelliği değiştiği takdirde necis olur, bunun dışında aslolan taharet hükmü verilir.

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi:

Bu ifade az ve çok su için geçerli olup tüm necasetleri kapsar.

Ancak necaset ile değişirse necasetin fiziki varlığı devam ettiği için kullanılması haramdır. Ancak necaset dönüşür ve yok olursa su temiz hükmünü alır ve kullanılmasında sakınca yoktur. (Mecmu el Fetava 21/33)

Şeyh b. Baz şöyle dedi: Doğru görüş şudur: Kullateyn (210 lt.) ve daha az miktarda olan sular ancak değişmekle necis olurlar. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demiştir: “Su tahirdir/temizdir onu bir şey necis yapmaz” Rasulullah’ın ifadesi kullateyn içindir ancak daha az miktar araştırma ve dikkat edilmesi gerektirir. Mutlak olarak zikredilen hadis gereğince necis olmaz.

Bundan şunu istifade ediyoruz:

Az miktarda su genelde necasetle etkilenir, bunu dökmek ve sakınmak gerekir. (Mecmu Fetava b. Baz 16/10)

Daimî Fetva Kurulu alimleri şöyle dedi: Suda aslolan temizliğidir. Şayet rengi, tadı veya kokusu bir necasetle değişirse su necis olur. İster çok olsun ister az olsun hüküm aynıdır. Ancak bir özelliği değişmezse temiz hükmündedir. (Daimi Fetva Kurulu 5/84)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak

İslam Soru-Cevap Sitesi

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android
at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android