İndir
0 / 0
88804/07/2002

Rüya Çeşitleri

Soru: 25768

Bir gayrimüslim’in Müslüman olmasına sebep olabilmek için istihare yattım fakat kötü bir rüya gördüm. Ne yapmalıyım?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Bilinmelidir ki uyuyan kişinin gördüğü rüyalar iki çeşittir:

1-Rüyalar

2- Karmakarışık düşler                                                               

Karışık düşler ikiye ayrılır:

a-Şeytanın korkutması

b-İç konuşma

Böylece insanın gördüğü rüyalar üç çeşittir:

1-Allah tarafından gösterilen rüyalar

2-Şeytanın korkutması

3-İç konuşmalar

Bu taksimata delil olarak şu hadis rivayet edilir:

Ebu Hureyre r.a’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Ahir zaman yaklaşınca Müslümanın rüyası hemen hemen yanlış çıkmayacaktır. Sizin en doğru rüya göreniniz, en doğru söyleyeninizdir. Hem Müslümanın rüyası Nebiliğin kırkbeş bölümden bir bölümdür. Rüya üç kısımdır: Biri Salih rüya olup Allah'dan müjdedir, diğeri şeytanın verdiği üzüntüdür. Üçüncüsü kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerdendir. Biriniz hoşlanmadığı bir şey görürse hemen kalkıp namaz kılmalı, onu kimseye söylememelidir” (Muslim 2263)

Avf bin Mâlik (r.a.)'den rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Şüphesiz, rüya üç çeşittir: Bâzı rü'yalar, insan oğlunu üzmek için şeytan tarafından (kalbe sokulan) korkulardır. Rüyaların bir kısmı insanın uyanık iken arzulayıp azmettiği, sonra da uykusunda gördüğü şeydir. Rüyaların bâzısı da Nebiliğin kırk altı parçasından bir parça olan rüyadır” (İbn Mace 3155)

Ebu Hureyre (r.a.)'den rivayet edildiğine göre; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Rüya üç çeşittir: Allah tarafından bir müjde, kişinin uyanık hâlinde önemseyip kalben meşgul olduğu bir şeyle ilgili olarak gördüğü rüya ve şeytan tarafından (uyku hâlinde kalbe sokulan) korkutmak. Bu itibarla biriniz sevindirici bir rü'ya gördüğü zaman dilerse anlatsın ve hoşlanmadığı bir rüya görürse onu kimseye anlatmasın ve (şeytanı defetmek için) kalkıp namaz kılsın.” (İbn mace 3154)

Rüya gören kişinin yapması gereken davranışlarla ilgili hadisler şöyledir:

1-Ebu Katade (r.a.)'den rivayet edildiğine göre; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Salih/güzel rüya Allah'tandır. Hulm (yâni hoşlanılmayan rüya) şeytandandır. Bu itibarla biriniz rüyasında, hoşlanmadığı bir şey görürse sol tarafına üç defa (hafif nefesle) tükürsün, üç defa şeytan-ı recimden Allah'a sığınsın, o rüya ona zarar vermez.” (Buhari 3292)

2-Ebu Seleme şöyle dedi: Rüya görür korkardım bu durumu Ebu Katede’ye anlattığımda şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini işittim: “Rüya Allah'tandır. Hulm (yâni hoşlanılmayan rüya) şeytandandır. Bu itibarla biriniz rüyasında, hoşlanmadığı bir şey görürse sol tarafına üç defa (hafif nefesle) tükürsün, üç defa şeytandan Allah'a sığınsın, o rüya ona zarar vermez.” (Muslim 2261)

3- Ebu Hureyre r.a’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi:

“Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce, sol tarafına üç defa tükürsün; şeytanın şerrinden de üç defa Allah’a sığınsın ve Allah’tan hayırlısını dilesin; yattığı tarafından da öbür yanına dönsün” (İbn Mace)

4-“Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce, sol tarafına üç defa tükürsün; şeytanın şerrinden de üç defa Allah’a sığınsın ve yattığı tarafından da öbür yanına dönsün” (Muslim 2262)

5-Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem rüya ile düş arasında farkı açıklamıştır. Ebu Said el-Hudri'nin nakline göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

"Herhangi biriniz sevdiği bir rüya görürse bilsin ki o muhakkak Allah tarafındandır. Rüya sahibi bu rüyası üzerine Allah'a hamd etsin ve başkasına da söylesin. Bunun dışında hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde de muhakkak bu rüya da şeytandandır. Bu takdirde rüya sahibi rüyanın şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Böylece o rüya kendisine zarar vermez." (Buhari 7045)

6-Ebu Hureyre r.a’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “.. biriniz hoşlanmadığı bir rüya görürse kalksın namaz kılsın ve kimseye anlatmasın” (Muslim 2263)

7-Cabir bin Abdullah r.a’dan rivayet edildiğine göre bir adam Rasulullah’a rüyasında başının kesildiğini ve onu takip ettiğini gördüğünü anlattı. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ona kızarak “Rüyada şeytanın seninle oynadığını anlatma” (Muslim 2268)

Kısacası bir kimse hoşlanmadığı bir rüya görürse:

1-Kötü rüyanın şeytandan olduğunu bilsin, zira şeytan onu üzmek ister. Kesinlikle buna aldırmasın.

2-Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan Allah’a sığınsın.

3-Kötü rüyanın şerrinden Allah’a sığınsın.

4-Soluna üç defa üfleyerek hafif tükürsün.

5-Kimseye anlatmasın

6-Şayet sol tarafa yatmışsa sağa dönsün, sağ taraf yatmışsa sola dönsün.

7- Kalkıp namaz kılsın.

Bu adaba riayet eden bir kimseye rüyanın zarar vermeyeceğini ümit ederiz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak

İslam Soru-Cevap Sitesi

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android