İndir
0 / 0

Ölümden sonra kendisine ve ruhuna olanları hissetmek

Soru: 266021

Ölüm meleği canımı aldıktan sonra melekler beni cennetten getirilen kefene sardıklarında bunu hisseder miyim? Melekleri gökyüzüne çıktıklarında onları görür müyüm? Vücudum yıkandığında ve beni mezara götürdüklerinde olanları hisseder miyim?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Birincisi:

Bu konular gayb konuları olup Müslüman kimse bu olaylara inanması vaciptir. Zira ölüm ile ahiret arasında ki hayatıyla ilgili Allah’tan başka kimsenin bilgisi yoktur. Nasıl olacağını da sormamak gerekir.

Ruh, diğer varlıklar gibi yaratılmış olup hakikatı sadece Allah bilgisi dahilindedir.

Abdullah bin Mes’ud Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'le birlikte Medine harabelerinde yürürken, Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. Derken birkaç Yahudi'yle karşılaştık. Yahudiler birbirlerine "Ona ruh hakkında sorun" dediler. Diğer bazıları "Ona bir şey sormayın, hoşlanmayacağınız bir şey söyleyebilir" dediler. Onlardan bir adam kalkarak:  Ruh nedir?" diye sordu. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) sustu. Ben (içimden) "Ona vahiy indiriliyor" dedim ve yerimde durdum. Vahiy hali kendisinden geçince şu ayetleri okudu: "Sana ruh hakkında soruyorlar. De ki ruh Rabbim'in emrindendir. Size ilimden pek az bir nasip verilmiştir”. (Buhari)

Yüce Allah Kur’an’da ve Allah’ın peygamberi hadislerde ruh ile ilgili bir takım vasıflar bildirmişlerdir. Bazıları şöyledir. Ruhun alınması, vefat etmesi, kefene girmesi, gidip gelmesi, yükselmesi ve alçalması, hamurdan kıl çekildiği gibi çekilmesi..

Bu durumda vacip olan vahiyle varid olan sıfatları kabul etmektir. Bilindiği gibi ruh beden gibi değildir.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu:

İnsanın ölümü, ruhun bedenden çıkması demektir. İnsan mezara girdiğinde ruhu tekrar bedene girer mi yoksa başka yere mi gider? Şayet bedene geri geliyorsa bu nasıl olur?

Cevap: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edildiğine göre: İnsan öldüğü ve kabre sokulduğunda ruhu tekrar ona gelir. Rabbi, dini ve peygamberi sorulur. Allah iman edenleri dünya ve ahirette doğru sözlerle sabit kılar. Mümin şöyle cevap verir: Rabbim Allah’tır, Dinim İslamdır, Peygamberim Muhammed’tir. Kafir veya munafık ise sorulduğunda hı, hı.. bilmiyorum, insanların bir şey dediklerini duydum bende onu söyledim, Der.

Ruhun tekrar vücuda girmesi dünyada insanın vücudunda ruh olduğu gibi değildir. Çünkü kabir hayatı, berzah hayatı olup hiç kimse nasıl olduğunu bilmiyor ve bu konuda kimse bize bilgi vermemiştir.

Bize haber verilmeyen tüm gaybi bilgiler karşısında durur ve yorum  yapmayız. Zira yüce Allah şöyle buyurdu:

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra/36) (Fetava nur ala derb 4/2)

İkincisi:

Ölü olan kimse, yıkanıp mezara taşındığı anda olanları görmez. Çünkü ruh ondan çıkmıştır. Ruh tekrar vücuda dönmesi sorguya çekileceği zamandır.

Ruhun akibeti ise şöyledir. Mümin olan kimsenin ruhu gökyüzünden indini zaman vücuda tekrar girer ve sorguya çekilir. Allah onu sözünde sabit kılar ve ona gözü alabildiğince geniş bir yer açılır.

Kafirlerin ruhu ise melekler onlara ateş Allah’ın gazabıyla müjdeler. Sonra onların ruhlarını zelil ve aşağılık bir şekilde çıkarılır fakat gökyüzü kapıları açılmaz tekrar vücuda geri gönderilir. Kişi kabirde sıkıştırılır ve ateş ısısını hisseder.

Bu konu, Bera bin Azib’in rivayet ettiği uzun hadiste açıklanmıştır. detaylı bilgi  (8829 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Bununla beraber ruhun vücuda geri dönüşü özel bir dönüş olup dünyada olduğu gibi değildir. Barzeh alemine özel bir durum olup nasıl olduğunu sadece Allah bilir.

Şeyh İbn Useymin şöyle dedi:

Allah’ın bildirdiği tüm gaybi bilgileri olduğu inanmamız gerekir. Buna karşı sadece: iman ettik ve tasdik ettik diyebiliriz. Neden? Niçin? Nasıl? Diye sormamız mümkün değil. Çünkü olaylar aklımızın idrak ettiğinden ötedir. Bu nedenle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e Ruh nedir? Diye sorulduğunda ayet inmiş ve “Ruh Allah’ın emrindendir” diye cevap vermiştir. Şüphesiz insana verilen ilim çok azdır. Ne ilginçtir insanın o olmadan bir şeye yapamadığı Ruh hakkında hiçbir şey bilmiyor!. (Lika elbab Meftuh 169)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak

İslam Soru-Cevap Sitesi

answer

İlgili konular

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android