Arkadaşlarını öğretmek istiyor fakat arkadaşları ondan kıskanıyor ve onu engellemeye çalışıyorlar.

Soru : 303207

20/12/2019
Nefsimi tezkiye etmiyorum ancak yüce Allah beni iyi niyetli ve hayra davet eden biri olarak muvaffak kılmıştır. Arkadaşlarımın arasında hayrı ve ilmi hakkıyla yaymak istiyorum. Fakat arkadaşlarımın kıskançlık ve engellemeleri yüzünden faydalı olamıyorum. Bu durumda onların kıskanmalarına ve engellemelerine rağmen ilim öğretmeye devam edeyim mi? Beni dinleyip kabul etmeleri için ne yapmalıyım?

Cevap metni

,

Şüphesiz Müslüman olan kimse insanları hayra davet ettiğinde bu tür engelleme ve olumsuz olaylara maruz kalması doğal bir şeydir. Davetçi ve insanlara hayrı öğreten kişiler, sabır ve yumuşak huyla kuşanıp hikmet yolunu takip etmesi gerekir.

Şayet arkadaşlarınızın bazılar ilim öğrenmeye istekli, diğerleri istekli değilse eğitimi tamamen kesmeden istekli olanlara devam ettirmeniz gerekir.

Onlardan gördüğünüz kıskançlığa karşı ayette geçen Rahman’ın kulları niteliklerine sahip olarak sabretmeniz ve bunu görmezden gelmeniz en doğru yöntemdir.

Zira yüce Allah şöyle buyurdu: “Rahmân'ın o kulları ki, onlar yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler, cahiller kendilerine (hoşlanmadıkları bir) lâf attıkları zaman, “Selâm” derler (sözün doğrusunu söylerler ve onlarla çatışmazlar)” Furkan/63

Onların kötülüklerine karşı iyilikle karşılık vermeye devam et, umulur ki bu davranışın onların nefislerini değiştirir ve şeytanın tuzağını onların kalbinden söker.

Şayet tüm arkadaşların ilim öğretmene karşı geliyorlarsa bu durumda onları eğitime zorlaman doğru değil, çünkü bunun faydası olmadığı gibi hak ile inatlaşmaya yol açacaktır. Yüce rabbimiz şöyle buyurdu: “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir.” Nahl/125.

Şeyh Bin Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Hikmet odur ki her şeyi yerli yerin ve zamanına göre yapmaktır. Uygun zamanda, uygun sözü söylemektir. Çünkü bazı yerlerde nasihatin faydası olmadığı gibi bazı zamanlarda da nasihatin yararı olmaz.

Aynı şekilde bazı şahıslar nasihati kabul etmeye hazır olmadıkları takdirde onlara nasihat etmemek gerekir. (Şerh Riyad Salihin 4/73)

İş yerinde arkadaşların senden öğrenmek istemiyorlarsa faydalanmaya ve ilim öğrenmeye hırslı olan başka arkadaşlar bulabilirsin.

 En iyisini Allah bilir.

Kaynak:  

İslam Soru-Cevap Sitesi