İndir
0 / 0
2024502/01/2009

Bizim kutlamalarımıza katılmaları için kâfirlerin kutlamalarına katılmak

Soru: 3325

Kendimize çekmek ve onların da bizim kutlamalarımıza katılmaları için müslüman olmayanların (gayr-i müslimlerin) kutlamalarına katılabilir miyiz (katılmamız câiz midir?)

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Bu kutlamalar, kâfirlerin ve müşriklerin bayramları ise, bu takdirde onların bu bid'at (uydurma) bayramlarına katılmak câiz değildir. Çünkü onların bayramlarına katılmak; günah ve düşmanlıkta yardımlaşmak demektir. Aynı şekilde onların bayramlarına katılmak; kâfirlere benzemeye çalışmanın şekillerinden birisidir ki, dînimiz, kâfirlere benzemeyi yasaklamıştır.

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. [ رواه أبو داود وأحمد ]

"Her kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır." (İmam Ahmed;hadis no: 2/50. Ebu Davud; hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye, "İktidâu's-Sıratı'l-Mustakîm"; c: 1, s: 279'da hadisinin senedinin ceyyid-iyi olduğunu söylemiştir. Suyutî de "el-Câmiu's-Sağîr"; hadis no: 5893'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.)

Ömer b. Hattâb da -Allah ondan râzı olsun- şöyle derdi:

اِجْتَنِبُوا أَعْدَاءَ اللهِ فيِ عِيدِهِمْ. [ رواه البيهقي في سننه (9/234) بإسناده عن البخاري ، كتاب الجزية ، باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم.]

"Bayramlarına katılma konusunda Allah'ın düşmanlarından kaçının (onlardan uzak durun)." (Hadisi, senediyle Buhârî'den, Beyhakî; 'Sünen'; c: 9, s: 243'de, 'Cizye Kitabı, Zimmet ehlinin kiliselerine girmenin çirkinliği babı'nda rivâyet etmiştir.)

Örneğin eğer ziyâfete katılım, erkeklerle kadınların karışık olması veya içki, domuz eti, dans ve müzik gibi, dînen yasak olan şeyler içermiyorsa ve ziyâfete katılım o kâfirlere sevgi ve muhabbet beslemeye vesile olmayacaksa, bu takdirde onların dâvetine icâbet etmekte bir sakınca yoktur. Ziyâfete katılan bu kimse, oradaki kâfirlere İslâm dînini tebliğ etmeye çalışmalıdır.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- yahudilerden bazı kimselerin dâvetlerine icâbet etmiştir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak

Şeyh Muhammed Salih El Muneccid

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android
at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android