İndir
0 / 0
2180313/05/2003

Hamile bir kadın için oruç tutmak mı daha iyidir yoksa tutmamak mı?

Soru: 3434

Hamile bir kadın için oruç tutmak mı daha iyidir yoksa tutmamak mı?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Şüphesiz hamile kadın, herkes gibi oruçla mükelleftir. Fakat oruç tuttuğu takdirde kendisine veya bebeğine bir şey olacağından korkarsa oruç tutmayabilir. İbn Abbas radiyallahu anhu ''Oruca güç yetiremeyenler, bir yoksulu doyururlar'' ayeti hakkında şöyle demiştir: ''Oruca güç yetiremeyen yaşlı kadınlar ve yaşlı erkekler oruç tutmazlar ve her gün için bir yoksulu doyururlar. Hamile kadınlar ve çocuk emziren kadınlar da çocukları için korkarlarsa oruç tutmazlar ve yoksulları doyururlar.'' Ebu Davud 2317. Elbani İrvaul Ğalil'inde sahih demiştir.

     Bilinmesi gerekir ki hamile bir kadın için oruç tutmamak bazen caiz olur, bazen vacip, bazen de haram olur;

     Oruç tutmak zor olup ancak zarar vermiyorsa oruç tutmamak caiz olur. Şayet oruç tutmak kendisine veya bebeğine zarar veriyorsa oruç tutmamak vacip olur.  Ancak oruç tutmak, kadına zorluk da vermiyor zarar da vermiyorsa o zaman oruç tutmamak haram olur.

     Şeyh İbn Üseymin demiştir ki: ''Hamile bir kadın daima şu iki halden birisindedir;

     Birincisi: Kadının güçlü ve dinamik olması ki bu durumda oruç, zorluk vermez ve bebeğine de bir zararı yoktur. Bu durumda kadının oruç tutması vaciptir, çünkü orucu terk etmesi için ortada bir sebep kalmamıştır..

     İkinci durum: Kadının; hamileliğin zorluğundan, vücudunun zayıflığından veya bu gibi şeylerden dolayı oruca güç yetirememesidir. Bu durumda oruç tutmaz. Özellikle de bebeğine zarar gelecekse oruç tutmaması vacip olur.'' Fetava-i İbn Üseymin 1/487

     Şeyh İbn Baz demiştir ki: ''Hamile ve çocuk emziren kadının hükmü, hastaların hükümü ile aynıdır. Eğer oruç tutmak zor gelirse şüphesiz oruç tutmazlar, oruç tutmaya imkan ve güç bulduklarında kaza ederler. İlim ehlinin bir kısmı da tutmadığı her gün için bir yoksulu doyurması yeterli olduğunu söylemiştir. Fakat bu görüş zayıf ve tercih edilmeyen bir görüştür. Doğru olan görüş ise yolcu ve hasta gibi orucu kaza etmesidir. Zira Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: ''İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.'' Bakara 184. Ayrıca Enes İbn Malik El-Ka'bi'nin rivayet ettiği hadiste buna delalet eder: '' Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem  şöyle demiştir: ''Allah, yolcudan namazın yarısını ve orucu kaldırmıştır, hamileden ve çocuk emzirenden ise orucu kaldırmıştır.'' Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai rivayet etmiştir.'' Tuhfetul İhvan bi Ecvibet muhimme tetealluku bi erken el İslam" sayfa 171

En iyisini Allah bilir.

Kaynak

İslam Soru-Cevap Sitesi

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android
at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android