İndir
0 / 0
334621/10/2006

Bayramda meydana gelen yanlışlıklar

Soru: 36856

Bayram gecesini ibadetle geçirmek veya bayram namazından sonra kabirleri ziyaret etmek gibi yanlış davranışlar görmekteyiz. Her iki bayramda Müslümanları sakındırmamız gereken hata ve münker şeyler nelerdir?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Yüce Allah’ın Kitab’ı Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in sünnetinden habersiz olanların yaptıkları bir takım hatalar şunlardır:

Bazı insanların bayram gecesinin ihya edilmesinin meşru olduğuna inanmaları:

Bazı insanlar, bayram gecesini ibadetle geçirmenin meşru olduğuna inanırlar. Ancak bu uygulama, Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’ten bize ulaşmayan bidatlardandır. bu konuda sadece zayıf bir rivayet bulunmaktadır: “ Her kim bayram gecesini ihya ederse, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez” bu hadis sahih değildir. Zira bu hadis, iki senetle rivayetle edilmekle beraber bir rivayeti uydurma diğeri ise zayıftır. Daha detaylı bilgi için zayıf ve mevzu hadisler silsilesi S. 520-521. kitabına bakınız.

Buna binaen bu geceyi özel olarak ihya etmek meşru değildir. Ancak sürekli geceleri ihya eden birisi bayram gecesini normal günler gibi ihya edebilir.

Bayram günlerinde kabirleri ziyaret etmek:

Şüphesiz bayramda yapılan bu uygulama, insanların sevinç ve neşe amacına aykırıdır. Ayrıca Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem sünnetine ve selefin uygulamasına da ters düşmektedir.

Bu konu, Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in kabirleri bayram edinmemesi konusundaki yasaklamanın kapsamına girer. Zira bayram edinmeden maksat; ziyareti belirli zamanlarda veya belirli mevsimlerde gerçekleştirmektir. Daha detaylı bilgi için Elbani’nin ”Cenaze Ahkamı ve Bidatları” s. 219-258 adlı esere bakınız.

Cemaat namazını kaçırmak:

Üzücü durumlardan biri de bazı Müslümanların namazlarını kaçırmaları veya cemaati terk etmeleridir. Nitekim Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Onlar ile bizim aramızdaki fark namazdır, her kim namazı terk ederse küfre girer” (Tirmizi 2621, Nesai 463)

Başka bir hadiste: "Şüphesiz münâfıklara en ağır gelen namaz, yatsı ve sabah namazlarıdır. Şayet münâfıklar yatsı ve sabah namazındaki ecir ve fazîleti bilmiş olsalardı, emekleyerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi. Şüphesiz içimden şöyle yapmaya azmettim: Namazın kılınmasını emredip, sonra kâmet getirilmesini, sonra da birisinin mü’minlere namaz kıldırmasını emredeyim. Ardından da ellerinde odun bağları bulunan adamlarla birlikte gidip, namaza gelmeyenlerin evlerini onlar evlerindeyken ateşe vereyim." (Müslim; 651).

Namazgah ve caddelerde erkek ve kadınların karışması ve itişmeleri.

Bu konuda büyük bir tehlike ve kötü bir fitne mevcuttur. Vacip olan şu ki: erkekleri ve kadınları bu konuda uyarmak ve gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Ayrıca kadınlar tamamen çıktıktan sonra adamlar ve gençler çıkmaları gerekir.

Bazı kadınların koku sürünerek ve süslenerek çıkmaları.

Bu konu ne yazı ki genelleşmiş bir konu olup artık insanların hafife aldıkları bir durum haline gelmiştir. Hatta bazı kadınlar –Allah onları hidayet etsin- Teravih veya bayram namazı için mescide çıktıklarında en güzel elbiselerini giyer ve en hoş kokuları sürünürler. Oysa Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:  “Her hangi bir kadın koku sürünür ve bir topluluğun yanından geçer de onlar onun kokusunu alırlar, o kadın zinakardır.” Nesai 5216, Tirmizi 2786.

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir:   

‘Cehennem ehlinden iki sınıf var ki, onların benzerini görmedim! Birinci sınıf; beraberlerindeki sığır kuyruğuna benzer kırbaçlarla insanları döver bir topluluktur. İkinci sınıf; elbiseli çıplak, erkekleri kendilerine meyil ettiren, salınarak yürüyen, başları Horasan devesinin hörgücü gibi meyil edici kadınlardır. Bu kadınlar, cennete giremez, onun kokusunu da bulamaz! Şüphesiz onun kokusu, şöyle ve şöyle mesafeden bulunur’ buyurdu.” (Müslim 2128)

Kızların velileri Allah’tan korkmaları ve Allah’ın emrettiği şekilde hareket etmeleri gerekir. Veliler, doğru yola yönlendirmeleri, dünya ve ahiret kurtuluşu olan amellere sevk etmeleri, haramlardan sakındırmaları vaciptir.

Haram olan şarkıları dinlemek

Şüphesiz zamanımızda en yaygın olan kötülüklerden biri müziktir. Çok geniş bir şekilde yayılan bu münker, insanların gevşek davrandığı bir husus olmuştur. nitekim televizyonda, arabada, evde ve çarşıda önünüze çıkıyor. Hatta cep telefonları bu munker ve şerden uzak kalamadı, nitekim firmalar telefonlarda en yeni müzikleri yüklemek için yarışıyorlar. Bu vesile ile müzik mescitlere bile taşındı, Allah bizi korusun. Şüphesiz Allah’ın evinde müzik dinlemek büyük bir beladır. Konuyla ilgili bilgi için (34217) nolu sorunun cevabına bakınız. Bu eylem Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in "Ümmetimden bir takım topluluklar, ferci (zinayı), ipeği, içkiyi, çalgıyı helal kılacaklar…” (Buhari.)

Daha detaylı bilgi içim ( 5000 )  ve ( 34432 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

Müslüman kişi şunu bilmelidir: yüce Allah’ın nimetleri isyan değil şükür gerektirir.

Salih bir adam, bayramda eğlenen bir topluluktan geçerken şöyle der: Eğer Ramazan’da iyilik yaptıysanız bu yaptığınız ihsana karşı şükür sayılmaz, şayet kötülük yaptıysanız yüce Rahman’a yanlış davranan böyle yapmamalı.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak

İslam Soru-Cevap Sitesi

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android
at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android