İndir
0 / 0
41406/04/2023

Fitre Sadakasını Satın Almak ve Kendisine Teslim Alması İçin Fakir Bir Kimseye Vekalet Vermek Caiz Mi?

Soru: 408176

Fitre sadakasını vermek istediğim kişiye, Ramazan ayının son günü güneş battıktan sonra tüketmesi şartıyla, memleketin temel gıda maddesi olan gıda maddelerini satın almak hususunda vekalet vermem caiz midir? Bu kişi çok zor durumda olmakla birlikte, ona fitre sadakasını ulaştıracak başka bir yol yoktur.

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Bir fakire para gönderip sizin adınıza Fitre alması için ona vekalet vermenizde ve bunu bayramdan bir iki gün önce kendisi için teslim almasında bir sakınca yoktur.

Bazı fıkıh alimleri, fitre satın alındıktan sonra fitre sadakası olarak niyet etmeniz gerektiğini savunur çünkü satın aldıktan sonra onun yanınızda bir emanet olduğunu, dolayısıyla bunu fıtır sadakası olarak çıkarmaya niyet etmeniz gerektiğini şart koşmuşlardır.

Bazıları bunu şart koşmamıştır ki, bu tercihli görüştür. Zira satın almada vekaletname verilmesi yeterlidir ve niyetin yerine de geçmektedir.

"İ’ânatü't-Tâlibîn" (2/207) kitabında şöyle denilmiştir: "Ve eğer biri başkasına: Falanca kişiden borcumu al ve bu zekât/sadaka olarak senindir derse bu yeterli değildir; ta ki o (alacaklı) onu (sadakayı) aldıktan sonra niyet eder, sonra almasına izin verir."

Bazıları, zekatı/sadakayı çıkarmak için mutlak vekâletname, niyetine ilişkin vekâletnameyi gerektirdiği yönünde fetva vermişlerdir.

Daha fazla bilgi için (339075 ) ve (406878) nolu sorusunun cevabına bakınız.        

En iyisini Allah bilir.

Kaynak

İslam Soru-Cevap Sitesi

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android