İndir
0 / 0
1373721/09/2004

Adak veya Akika veyahut da düğün yemeğinde kesilen kurbanın yerine onun kıymetini (ücretini) sadaka olarak vermek câiz midir?

Soru: 46827

Adak veya Akika veyahut da düğün yemeğinde kesilen kurbanın yerine onun karşılığında mal (kıymetini) infak etmek câiz midir?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Hamd,
yalnızca Allah’adır.

Bu
kimsenin, üzerine gerekli olan adağı sebebiyle onun
karşılığında mal vermesi câiz değildir. Fakat
adanılan (nezredilen) şey, Allah Teâlâ’nın rızâsına
yakınlaşmaya çalışmak için mal (para) olursa, bu takdirde
adakta bulunulan şekliyle mal (para) olarak vermek câiz olur. Fakat bir
kimse malının hepsini vermeyi adakta bulunursa, bu takdirde
malın sadece üçte birini verebilir.

Aynı
şekilde Akika kurbanı veya düğün yemeğinde kesilecek
kurbanın yerine onun kıymetini (ücretini) ödemek de câiz
değildir. Çünkü Akika kurbanında sünnet olan; erkek
çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyun
kesilmesidir.

Düğün
yemeğinde sünnet olan ise; insanın evlendikten sonra (ziyâfet
verirken) en az bir koyun kesmesidir.

Nitekim Rasûlullah
-sallallahu aleyhi ve sellem-‘den sahih olarak bildirilen hadiste O,
Abdurrahman b. Avf’a -Allah ondan râzı olsun- evlendikten sonra
şöyle buyurmuştur:

أَوْلِمْ
وَلَوْ بِشَاةٍ.
[
رواه البخاري ومسلم ]

“Bir koyun bile olsa (onu keserek) yemek (ziyâret) ver!” (Buhârî
ve Müslim)

Bu konuda
sünnet olan davranış budur.Bu konuda koyun keserek yemek yedirmek
yerine malı infak etmek (kıymetini vermek), sünnete aykırı
bir davranıştır ve bunun dînde bir aslı ve temeli yoktur.
Ne Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, ne de O’ndan sonra ashâbı -Allah
onlardan râzı olsun- böyle bir şey yapmışlardır.

Bu
sebeple insanın, Allah Teâlâ’nın kitabı Kur’an-ı Kerim’de
bildirilen ve O’nun peygamberi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in
sünnetinde sahih olarak gelene sımsıkı sarılması ve bu
ikisinin dışındakileri terk etmesi gerekir.

Muvaffakiyet,
Allah Teâlâ’dandır.

Kaynak

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 23, s: 392

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android
at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android