İslam’a girişin geçerliliği, şahitlerin önünde olması şartına bağlı değildir.

Soru : 49715

16/09/2020

Müslüman bir kadından evli bir gencim, ancak ailesi Müslüman değiller. Kendisi müslüman olduğunda internet aracılığıyla namaz kılmayı ve bir takım sureleri öğrenmişti. Nasıl müslüman olduğunu sorduğumda tek başına evlendiğini söyledi. benim huzurumda şehadeti getirmesini istedim. Kelime-i Şehadeti getirdi. Müslümanlığı geçerli mi?

Cevap metni

Birincisi: Kişi Müslüman olabilmesi için her hangi birinin huzurunda kelime-i şehadeti getirmesi şart değildir. Müslüman olmak kul ile Allah arasında olan bir durumdur. Ancak bunu kendi özel belgesine işlemesi için şahitlerin önünde islam’ı açıklamasında sakınca yoktur.

Bu konuyla ilgili birkaç soruya cevap verilmiştir. Daha detaylı bilgi için ( 11936 , ( 655 ), ( 6542 ) ve ( 6703 )  nolu soruların cevaplarına bakınız.

İkincisi:

Nikah akdi, kadının velisinin izdi olmadan kıyılmaz. Ayrıca kafirin müslüman üzerinde velayeti yoktur. Şayet müslüman kadınnın velisi yoksa yargıç, cami imamı veya bölge müftüsü veli yerine geçer. Gayrimüslim ülkede velisi olmayan kadın ilgili hükümlerle daha detaylı bilgi için ( 7714 ) ( 7989 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

Allah sizi mübarek kılsın ve birlikteliğinizi hayırlı kılsın.

En iyisini Allah bilir.

İlgili konular

Kaynak:  

İslam Soru-Cevap Sitesi