İndir
0 / 0
14,34528/09/2008

Bayram günü bir hutbe mi okunur yoksa iki hutbe mi?

Soru: 67942

Bayram namazından sonra okunan hutbe sayısı bir mi yoksa iki mi? Bu konuda delil nedir?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

,

Dört mezheb imamı ve başka alimlere göre bayram günlerinde iki hutbe okunur. Cuma hutbesinde yapıldığı gibi iki hutbe arasını bir oturuş ile ayırır.

İmam Malik: Yağmur namazı, bayramlarda, Arefe’de ve Cuma günlerinde okunan tüm hutbelerde imam iki hutbe okur ve her iki hutbe arasında bir oturuşla ayırır. (el Mudevvene 1/231) aynı söz İmam Şafii’den de aktarılmıştır.

Cabir bin Abdullah Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem Fıtır veya kurban bayramında çıktı, ayakta bir hutbe okudu sonra oturdu sonra tekrar kalktı” (İbn Mace 1279) bu hadis Elbani İbn Macenin zayır rivayetlerinde zikretmiştir.

Sonuç olarak İki hutbe okunmasına deliller:

ibn mace hadisi ve İbn Mesud’tan rivayet edilen eserdir. Ancak her ikisi zayıftır.

Tabii olan Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe’den aktarılan rivayet.

Cuma namazına kıyas.

Daimi Fetva kuruluna şöyle soruldu: “Bayram günlerinde iki hutbe arasında oturuş var mı?

Cevap olarak: Bayram hutbeleri, sünnettir. bu hutbe namazdan sonra okunur. Nesai, İbn Mace, Ebu Davud, Ata, Abdullah bin saib Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem ile bayram namazında hazır bulundum. Namaz bitince şöyle dedi: “biz hutbe okuyacağız isteyen oturup hutbeyi dinlesin isteyen gidebilir” bu hadise göre hutbe sünnettir. Çünkü vacip olsaydı onun için oturulması vacip olurdu.

Bayram gününde iki hutbe veren kimse iki hutbe arasında hafif bir oturuşla oturması meşrudur. İmam Şafii Rahimehullah,Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Sünnet olan şudur: imam bayramlarda iki hutbe okur ancak iki hutbe arasında oturur.

Bununla birlikte bazı ilim ehli bayram namazında sadece bir hutbe olduğunu söylemektedirler. Çünkü Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’den sahih rivayet edilen hadislerde sadece bir hutbe olduğu aktarılmıştır.

Sonuç olarak konu ictihadi konulardandır.konuda genişlik vardır. Sünnette kesin bir delil yoktur, her ne kadarda bazı hadislerin görünüşüne göre bir hutbe olduğu bilinse de imam, sünnete en uygun gördüğü görüşe tabi olur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak

İslam Soru-Cevap Sitesi

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android
at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android