İndir
0 / 0
1393321/10/2006

Ramazan orucu fitre sadakası verilmeden kabul edilmez mi?

Soru: 70489

Ramazan orucu, fitre sadakası verilinceye kadar yer ile gök arasında asılı kaldığı doğrumu?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Bu konuda bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’ten bir hadis rivayet edilmiş ancak bu hadis zayıftır.

Suyuti “ El cami’ el Sağir” kitabındaİbn şahin “ Terğib” kitabında Diya, Cerir bin Abdullah radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in : “Ramazan orucu yer ile gök arasında asılı kalır fitre sadakası verilmedikçe Allah’a ulaşmaz” dediği rivayet etmiştir.

Suyuti bu hadisi zayıf görmüştür. El Menavi Feydul kadir kitabında zayıf oluşunun sebenini şöyle açıklamıştır. “ İbn el Cevzi el Vahiyet kitabında zikretmiş olup bu hadis doğru değil çünkü ravilerinden biri Muhammed bin Ubeyd el elbasri var, bu ravi meçhuldür.

Elbani silsile el ahadis el daife kitabında zayıf olduğunu açıklamış olup şöyle demiştir: “ Eğer bu hadisin sahih olduğunuvar sayarsak orucun kabulü fitre sadakasına bağlı olurdu, böylece sadakayı vermeyenin orucu kabul edilmezdi bunu söyleyen hiçbir ilim ehli yok….. hadis sahih değildir.([1])

Bu bağlamda hadis, sahih olmadığına göre hiç kimse orucun kabulü fitre sadakasına bağlıdır diyemez çünkü böyle bir hüküm ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’ten gelen bir bilgiye dayanması gerekir.

İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Rasûlullah (s.a.s) oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak ve yoksullara yiyecek sağlamak için fitreyi farz kılmıştır.”([2])

Bu hadis fitreden amaçlanan hikmeti açıklamakta olup oruçta eksikliği giderdiği söylenmektedir, fitre sadakası verilmeden orucun kabul edilmeyeceği söylenmemektedir.

 

[1] – kısaltılarak alıntı yapılmıştır.

[2] – Ebu Davud (1609) Elbani sahih görmüştür.

Kaynak

İslam Soru-Cevap Sitesi

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android