İndir
0 / 0

Borcunu ödemeden hac farîzasını edâ etmenin hükmü

Soru: 11771

Kocamın ticârette zarar etmesi sebebiyle bankalara ve akrabalara büyük miktarda borçları var ve bu borçları ödemek yıllar alacaktır. Bu durumda bizim hac veya umreye gitmemiz câiz midir?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Hamd,
yalnızca Allah’adır.

Haccın
şartlarından birisi de, hacca gitmeye güç yetirmektir.Bunlardan
birisi de, mali yönden güç yetirmektir.Her kim, ödemek zorunda
olduğu borcu varsa ve borçlu olduğu kimseler, alacaklarını
ödemeden onun hac yapmasına engel oluyorlarsa (ona izin
vermiyorlarsa), bu takdirde o kimse hac yapamaz. Çünkü bu kimse, hac
yapmaya gücü yetmeyen kimse hükmündedir. Eğer bu kimse,
alacaklıların, kendisinden alacaklarını ödemesini
istemezler ve onun hacca gitmesine izin vereceklerini bilirse, bu takdirde
hacca gitmesi câizdir ve bu kimsenin haccı sahihtir/geçerlidir. Aynı
şekilde bu borç, belirli bir süre sonra ödemekle
sınırlı değilse ve ne zaman imkân bulduğunda
ödeyecekse, bu kimsenin hacca gitmesi câizdir.Belki hac, bu kimsenin, borcunu
ödemesi için hayırlı bir sebep olabilir.

Allah Teâlâ
en iyi bilendir.

Kaynak

Bkz: (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 46. İslâmî Fetvâlar; c: 2. s: 190)

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android
at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android