İndir
0 / 0
253004/05/2002

Üzeninden on yıl geçse bile geçersiz olan bir akit tekrar baştan yapılmalıdır.

Soru: 13501

Bir kadın velisinin onayı olmadan evliliğin geçersiz olduğunu biliyoruz. Bu İslam şeriatına göre böyledir. Ancak iki kişinin anlaşarak kaçtıkları ve kadının bu genç ile kaçıp evlendiği birçok vakıa söz konusudur. Sorum: Bu evlilik sahih bir evlilik olmamışsa, bunlar bu evliliği nasıl sahih (geçerli) bir evliliğe dönüştürebilirler? Farz edelim evlilikten beş veya on yıl sonra çocukları da olmuş bunlar ne yapması gerekir? Son sorum: Farz edelim ki iki kişi birlikte kaçtılar ve evlendiler. Bir süre sonra iki ve ya dört yıl sonra anne babaları evlenmelerine onay verdiler. Bu durumda evlilik geçerli olur mu? Bir kimse böyle bir evliliği nasıl geçerli kılabilir?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Velisinin onayı olmadan evlenen kadının nikâhı geçersizdir. Üzerinden on sene geçmiş olsa ve çocukları olmuş olsa dahi bu evlilik geçerli olmaz. Velinin onayından sonra yeni bir akit yapılması gerekir. Bunun delili Rasulullah sallahu aleyhi vesellem’in şu sözüdür: “Nikâh ancak velinin onayı ve iki şahidin şahitliği ile geçerli olur.”Ahmed Sahihu’l Cami’ (7558)

Kendi kendine evlenen kadının ağır ve şiddetli günah işlediğine dair Rasulullah sallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Bir kadını bir kadın evlendiremez. Bir kadın kendini evlendiremez. Çünkü zinakâr kadın, kendini evlendiren kadındır.’İbn Mace (1782), sahihul cami 7298

İkinci soruna gelince: Velinin onayı olsa bile evlilik geçerli hale gelmez. Tekrardan yeni bir akit yapılması gerekir. Çünkü ilk yapılan akit geçersizdir. Eşlerin işledikleri günahlardan dolayı Allah’a çokça tövbe ve istiğfar etmeleri gerekir. Şüphesiz Allah merhametli ve bağışlayıcıdır.

Allah en iyi bilendir.

Kaynak

Şeyh Muhammed Salih El Muneccid

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android
at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android