İndir
0 / 0
523719/05/2008

Bayram namazlarını evde tek başına kılmak

Soru: 96922

Sağlık sorunlardan dolayı camiye gidemiyorum, bayram namazını evde kılmam caiz mi?

Allah'a hamdolsun ve peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun.

Bayram namazı, (48983)  nolu soruda belirtildiği gibi gücü yeten her erkeğe vaciptir.

Şayet sağlık sorunu nedeniyle camiye gidemiyorsanız size hiçbir sakıncası yoktur. Ancak evde kılmanızla ilgili fıkıh alimleri farklı görüş bildirmişlerdir. Hanefiler hariç alimlerin cumhuruna göre evde kılmanız meşrudur.

El Muzni, “Muhtasar el Um” kitabında imam Şafii’den şöyle aktarmıştır: “Kişi tek başına bayramı evinde kılabilir, aynı şekilde yolcu, köle ve kadında kılabilir”

El Kharshi (Maliki) şöyle dedi: Bayram namazını imamla birlikte kılamayan kişi namazı kılması mustehaptır. Ancak bu namazı tek başına mı yoksa cemaatla mı kılar? Konusunda iki görüş bulunmaktadır. (şerh el Harşi 2/104)

El merdavi (Hanbeli) şöyle dedi: şayet bayram namazını kaçırırsa (imam kıldığı gibi) namazı kaza etmesi mustehaptır.

İbn Kudame (Hanbeli) “el Muğni” de şöyle dedi: ister tek başına, isterse cemaatla kılabilir.

Durar el Muhtar, Haşiye bin Abidin 2/175 (Hanefi ) şöyle dedi: İmamla birlikte kılmayı kaçırsa bile bayram namazını tek başına kılmaz.

İbn teymiye Rahimehullah, Hanefi mezhebinin görüşüne katılmıştır. Ayrıca Şeyh İbn Useymin bu görüşü tercih etmiştir. ( şehul mumti 5/156)

Daimi Fetva Kurulu 8/306 şöyle geçmektedir:

“Bayram namazları farz-i kifayedir; bazı kişiler bunu yerine getirdiklerinde diğer kişilerden günah kalkar.

Her kim bunu kaçırır ve daha sonra kaza etmek isterse kılındığı gibi kaza etmesi müstehap olur. Ancak sonrasında hutbe okumaz. İmam Malik, Şafii, Ahmed, Nahai ve diğer ilim ehli bu görüştedirler. Bu konuda asıl olan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şu sözüdür: “Namaza geldiğinizde yürüyerek gelin ve sakin ve telaşsız bir şekilde gelin, yetiştiğiniz kadarıyla kılın, kaçırdığınızı kaza edin”.

Enes Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre imamla birlikte bayram namazını kaçırdığı takdirde ailesini toplar sonra Abdullah bin Ebu Utbe kalkar ve iki rekat kılar ve tekbirler getirirdi.

Bayram namazına gelen kişi imamı hutbe verirken gördüğünde hutbeyi dinler ve daha sonra namazı kaza eder. Böylece her iki sevabı da işlemiş olur. Muvaffakiyet Allah’tandır.

Daimi Fetva Kurulu: Şeyh Abdulaziz bin Baz, Şeyh Abdurrazzak Afifi, Şeyh Abdullah bin Ğadyan.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak

İslam Soru-Cevap Sitesi

answer

İlgili konular

at email

e-posta hizmetine katılım

Yeni bilgiler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta hizmetimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyarız

phone

İslam Soru & Cevap Uygulaması

İçeriğe daha hızlı erişim ve internet olmadan gezinme yeteneği

download iosdownload android